×
×  دانلود تیلور سویفت شکستن رکورد تور پرفروش مدونا توسط تیلور سویفت

شکستن رکورد تور پرفروش مدونا توسط تیلور سویفت

تیلور سویفت رکورد مدونا را شکست

رکورد تور MDNA

گراتومیک - تور کنسرت "اعتبار" تیلور سویفت با بیش از 310 میلیون دلار درآمد موفق شد رکورد تور MDNA مدونا را پشت سر بگذارد و تبدیل به دومین تور پرفروش تاریخ توسط یک هنرمند زن شود.

پرفروش‌ترین تور تاریخ، تور کنسرت Sticky & Sweet Tour از مدونا است که 408 میلیون دلار فروش کرده است اما مدونا این میزان درآمد را با 85 اجرا به دست آورده است، در حالیکه تور کنسرت "اعتبار" تیلور سویفت با 47 اجرا موفق شده 310.8 میلیون دلار فروش کند.

به طور متوسط تیلور سویفت از هر اجرا 6.5 میلیون دلار درآمد به دست آورده که این رقم در مورد تور Sticky & Sweet Tour مدونا، 4.8 میلیون دلار درآمد برای هر اجرا است.

سومین تور پرفروش تاریخ که به تازگی رکورد آن توسط تیلور سویفت شکسته شده نیز تور دیگری از مدونا است. تور MDNA با 88 اجرا موفق شده 305 میلیون دلار فروش کند که درآمد متوسط هر اجرای آن 3.4 میلیون دلار است.

6 اجرای دیگر از تور "اعتبار" باقی مانده و تیلور سویفت می‌تواند میزان درآمد خود از این تور را افزایش بدهد، هرچند رسیدن به میزان فروش تور Sticky & Sweet Tour غیرممکن به نظر می‌رسد.

تور "اعتبار" در استادیوم‌های بزرگ ورزشی برگزار می‌شود و تیلور سویفت تاکنون در قاره‌های مختلف آلبوم "اعتبار" را اجرا کرده است. آخرین اجرای این تور روز 21 نوامبر در ورزشگاه شهر توکیو برگزار می‌شود.

    

Taylor Swift
تیلور سویفت رکورد مدونا را شکسترکورد تور MDNAگراتومیک - تور کنسرت "اعتبار" تیلور سویفت با بیش از 310 میلیون دلار درآمد موفق شد رکورد تور MDNA مدونا را پشت سر بگذارد و تبدیل به دومین تور پرفروش تاریخ توسط یک هنرمند زن شود.پرفروش‌ترین تور تاریخ، تور کنسرت Sticky & Sweet Tour از مدونا است که 408 میلیون دلار فروش کرده است اما مدونا این میزان درآمد را با 85 اجرا به دست آورده است، در حالیکه تور کنسرت "اعتبار" تیلور سویفت با 47 اجرا موفق شده 310.8 میلیون دلار فروش کند.به طور متوسط تیلور سویفت از هر اجرا 6.5 میلیون دلار درآمد به دست آورده که این رقم در مورد تور Sticky & Sweet Tour مدونا، 4.8 میلیون دلار درآمد برای هر اجرا است.سومین تور پرفروش تاریخ که به تازگی رکورد آن توسط تیلور سویفت شکسته شده نیز تور دیگری از مدونا است. تور MDNA با 88 اجرا موفق شده 305 میلیون دلار فروش کند که درآمد متوسط هر اجرای آن 3.4 میلیون دلار است.6 اجرای دیگر از تور "اعتبار" باقی مانده و تیلور سویفت می‌تواند میزان درآمد خود از این تور را افزایش بدهد، هرچند رسیدن به میزان فروش تور Sticky & Sweet Tour غیرممکن به نظر می‌رسد.تور "اعتبار" در استادیوم‌های بزرگ ورزشی برگزار می‌شود و تیلور سویفت تاکنون در قاره‌های مختلف آلبوم "اعتبار" را اجرا کرده است. آخرین اجرای این تور روز 21 نوامبر در ورزشگاه شهر توکیو برگزار می‌شود.    

تیلور سویفت رکورد مدونا را شکست

رکورد تور MDNA

گراتومیک - تور کنسرت "اعتبار" تیلور سویفت با بیش از 310 میلیون دلار درآمد موفق شد رکورد تور MDNA مدونا را پشت سر بگذارد و تبدیل به دومین تور پرفروش تاریخ توسط یک هنرمند زن شود.

پرفروش‌ترین تور تاریخ، تور کنسرت Sticky & Sweet Tour از مدونا است که 408 میلیون دلار فروش کرده است اما مدونا این میزان درآمد را با 85 اجرا به دست آورده است، در حالیکه تور کنسرت "اعتبار" تیلور سویفت با 47 اجرا موفق شده 310.8 میلیون دلار فروش کند.

به طور متوسط تیلور سویفت از هر اجرا 6.5 میلیون دلار درآمد به دست آورده که این رقم در مورد تور Sticky & Sweet Tour مدونا، 4.8 میلیون دلار درآمد برای هر اجرا است.

سومین تور پرفروش تاریخ که به تازگی رکورد آن توسط تیلور سویفت شکسته شده نیز تور دیگری از مدونا است. تور MDNA با 88 اجرا موفق شده 305 میلیون دلار فروش کند که درآمد متوسط هر اجرای آن 3.4 میلیون دلار است.

6 اجرای دیگر از تور "اعتبار" باقی مانده و تیلور سویفت می‌تواند میزان درآمد خود از این تور را افزایش بدهد، هرچند رسیدن به میزان فروش تور Sticky & Sweet Tour غیرممکن به نظر می‌رسد.

تور "اعتبار" در استادیوم‌های بزرگ ورزشی برگزار می‌شود و تیلور سویفت تاکنون در قاره‌های مختلف آلبوم "اعتبار" را اجرا کرده است. آخرین اجرای این تور روز 21 نوامبر در ورزشگاه شهر توکیو برگزار می‌شود.

    
تیلور سویفت
شکستن رکورد تور پرفروش مدونا توسط تیلور سویفت
2018 / 11 / 09
Taylor Swift news آخرین خبر از تیلور سویفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ تیلور سویفت خبر جدید در مورد تیلور سویفت خبرای جدید ازتیلور سویفت درباره تیلور سویفت
More