×
×  دانلود موسیقی نواحی نشست پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران

نشست پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران

درخواست امیر بهادری از اهالی رسانه برای دیده شدن موسیقی نواحی

 با حضور محمد رسول اف

گراتومیک - نشست پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) ظهر دوشنبه، ۲۸ آبان با حضور محمد رسول اف، رییس فستیوال آیینه دار، علی مغازه ای، دبیر و امیر بهاری، مدیر روابط عمومی این رویداد در محل دبیرخانه آیینه دار برگزار شد.

امیر بهاری، مدیر روابط عمومی پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) گفت: جشنواره آینه دار هر دوره با تمرکز بر موسیقی یک منطقه برگزار شده است، آیینه دار در ابتدا با محوریت موسیقی شمال شرق و جنوب شرق کشور و موسیقی شرق خراسان برگزار شده است؛ دومین دوره این رویداد در سال ۹۴ با تمرکز بر موسیقی حاشیه خلیج فارس برگزار شد.

وی افزود: در سال ۹۵ آیینه دار به موسیقی دامنه‌های جنوبی زاگرس و اقوام لر، لک و قشقایی پرداخت، فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران در سال ۹۶ به موسیقی ترک زبانان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و زنجان پرداخت و امسال در پنجمین دوره این رویداد به موسیقی شمال ایران می‌پردازد.

امیر بهاری اظهار کرد: موسیقی اقوام ایرانی تنوع ریتمی دارد که در موسیقی ردیفی چندان دیده نمی‌شود؛ اهالی رسانه کمک کنند که این هنرمندان موسیقی نواحی دیده شوند، موسیقی اقوام بسیار غنی است، ولی چون برآمده از زندگی روزانه است کمتر دیده می‌شود، من از اهالی رسانه می‌خواهم که به دیده شدن هنرمندان موسیقی نواحی کمک کنند.

مدیر روابط عمومی پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) گفت: یک سری فستیوال پس از انقلاب اتفاق افتاده است و هنرمندان زیادی ساز زدند و بسیاری از اساتید موسیقی را آوردند و ضبط کردند، اما ماحصل منسجمی از آن‌ها نیست، اهمیت آینه دار در این است که آرشیوی تهیه می‌کند که به نواحی مختلف می‌پردازد.

    

Music and Art
درخواست امیر بهادری از اهالی رسانه برای دیده شدن موسیقی نواحی با حضور محمد رسول افگراتومیک - نشست پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) ظهر دوشنبه، ۲۸ آبان با حضور محمد رسول اف، رییس فستیوال آیینه دار، علی مغازه ای، دبیر و امیر بهاری، مدیر روابط عمومی این رویداد در محل دبیرخانه آیینه دار برگزار شد.امیر بهاری، مدیر روابط عمومی پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) گفت: جشنواره آینه دار هر دوره با تمرکز بر موسیقی یک منطقه برگزار شده است، آیینه دار در ابتدا با محوریت موسیقی شمال شرق و جنوب شرق کشور و موسیقی شرق خراسان برگزار شده است؛ دومین دوره این رویداد در سال ۹۴ با تمرکز بر موسیقی حاشیه خلیج فارس برگزار شد.وی افزود: در سال ۹۵ آیینه دار به موسیقی دامنه‌های جنوبی زاگرس و اقوام لر، لک و قشقایی پرداخت، فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران در سال ۹۶ به موسیقی ترک زبانان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و زنجان پرداخت و امسال در پنجمین دوره این رویداد به موسیقی شمال ایران می‌پردازد.امیر بهاری اظهار کرد: موسیقی اقوام ایرانی تنوع ریتمی دارد که در موسیقی ردیفی چندان دیده نمی‌شود؛ اهالی رسانه کمک کنند که این هنرمندان موسیقی نواحی دیده شوند، موسیقی اقوام بسیار غنی است، ولی چون برآمده از زندگی روزانه است کمتر دیده می‌شود، من از اهالی رسانه می‌خواهم که به دیده شدن هنرمندان موسیقی نواحی کمک کنند.مدیر روابط عمومی پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) گفت: یک سری فستیوال پس از انقلاب اتفاق افتاده است و هنرمندان زیادی ساز زدند و بسیاری از اساتید موسیقی را آوردند و ضبط کردند، اما ماحصل منسجمی از آن‌ها نیست، اهمیت آینه دار در این است که آرشیوی تهیه می‌کند که به نواحی مختلف می‌پردازد.    

درخواست امیر بهادری از اهالی رسانه برای دیده شدن موسیقی نواحی

 با حضور محمد رسول اف

گراتومیک - نشست پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) ظهر دوشنبه، ۲۸ آبان با حضور محمد رسول اف، رییس فستیوال آیینه دار، علی مغازه ای، دبیر و امیر بهاری، مدیر روابط عمومی این رویداد در محل دبیرخانه آیینه دار برگزار شد.

امیر بهاری، مدیر روابط عمومی پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) گفت: جشنواره آینه دار هر دوره با تمرکز بر موسیقی یک منطقه برگزار شده است، آیینه دار در ابتدا با محوریت موسیقی شمال شرق و جنوب شرق کشور و موسیقی شرق خراسان برگزار شده است؛ دومین دوره این رویداد در سال ۹۴ با تمرکز بر موسیقی حاشیه خلیج فارس برگزار شد.

وی افزود: در سال ۹۵ آیینه دار به موسیقی دامنه‌های جنوبی زاگرس و اقوام لر، لک و قشقایی پرداخت، فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران در سال ۹۶ به موسیقی ترک زبانان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و زنجان پرداخت و امسال در پنجمین دوره این رویداد به موسیقی شمال ایران می‌پردازد.

امیر بهاری اظهار کرد: موسیقی اقوام ایرانی تنوع ریتمی دارد که در موسیقی ردیفی چندان دیده نمی‌شود؛ اهالی رسانه کمک کنند که این هنرمندان موسیقی نواحی دیده شوند، موسیقی اقوام بسیار غنی است، ولی چون برآمده از زندگی روزانه است کمتر دیده می‌شود، من از اهالی رسانه می‌خواهم که به دیده شدن هنرمندان موسیقی نواحی کمک کنند.

مدیر روابط عمومی پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران (آینه دار) گفت: یک سری فستیوال پس از انقلاب اتفاق افتاده است و هنرمندان زیادی ساز زدند و بسیاری از اساتید موسیقی را آوردند و ضبط کردند، اما ماحصل منسجمی از آن‌ها نیست، اهمیت آینه دار در این است که آرشیوی تهیه می‌کند که به نواحی مختلف می‌پردازد.

    
موسیقی نواحی
نشست پنجمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران
2018 / 11 / 20
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از موسیقی نواحی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد موسیقی نواحی خبرای جدید ازموسیقی نواحی درباره موسیقی نواحی موسیقی نواحی
More