×
×  دانلود جان ویلیامز همکاری جدید جان ویلیامز با دیزنی لند

همکاری جدید جان ویلیامز با دیزنی لند

جان ویلیامز برای سرزمین جنگ ستارگان موسیقی نوشت

جان ویلیامز موسیقی متن جدیدی برای سرزمین جنگ ستارگان با عنوان «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» نوشت.

گراتومیک - به نقل از هالیوود ریپورتر، روز شنبه ۱۷ نوامبر دیزنی فاش کرد که جان ویلیامز آهنگساز بزرگ سینما که احتمالا موسیقی متن فیلم «جنگ ستارگان: قسمت نهم»  وی برای دنیای فیلم های «جنگ ستارگان» خواهد بود، یک موسیقی متن جدید با عنوان «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» برای دیزنی لند ساخته است.

روز شنبه کمپانی دیزنی یک تیزر از موسیقی با نام «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» منتشر کرد که این موسیقی را ارکستر سمفونیک لندن در یک استودیو ضبط کرده است.

سرزمین جنگ ستارگان که با عنوان «جنگ ستارگان لبه کهکشان» شناخته می شود یک پارک تفریحی در دیزنی لند است که البته برخی معتقدند آن را نباید یک پارک تفریحی نامید بلکه باید آن را یک دنیای مجازی خواند که طرفداران می توانند با ورود به آن تصور کنند به خود فیلم راه یافته اند و بخشی از داستان فیلم شده اند.

مجموعه تفریحی «جنگ ستارگان لبه کهکشان» قرار است تابستان ۲۰۱۹ در دیزنی لند در آناهایم کالیفرنیا افتتاح شود.

   

John Williams
جان ویلیامز برای سرزمین جنگ ستارگان موسیقی نوشتجان ویلیامز موسیقی متن جدیدی برای سرزمین جنگ ستارگان با عنوان «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» نوشت.گراتومیک - به نقل از هالیوود ریپورتر، روز شنبه ۱۷ نوامبر دیزنی فاش کرد که جان ویلیامز آهنگساز بزرگ سینما که احتمالا موسیقی متن فیلم «جنگ ستارگان: قسمت نهم»  وی برای دنیای فیلم های «جنگ ستارگان» خواهد بود، یک موسیقی متن جدید با عنوان «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» برای دیزنی لند ساخته است.روز شنبه کمپانی دیزنی یک تیزر از موسیقی با نام «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» منتشر کرد که این موسیقی را ارکستر سمفونیک لندن در یک استودیو ضبط کرده است.سرزمین جنگ ستارگان که با عنوان «جنگ ستارگان لبه کهکشان» شناخته می شود یک پارک تفریحی در دیزنی لند است که البته برخی معتقدند آن را نباید یک پارک تفریحی نامید بلکه باید آن را یک دنیای مجازی خواند که طرفداران می توانند با ورود به آن تصور کنند به خود فیلم راه یافته اند و بخشی از داستان فیلم شده اند.مجموعه تفریحی «جنگ ستارگان لبه کهکشان» قرار است تابستان ۲۰۱۹ در دیزنی لند در آناهایم کالیفرنیا افتتاح شود.   

جان ویلیامز برای سرزمین جنگ ستارگان موسیقی نوشت

جان ویلیامز موسیقی متن جدیدی برای سرزمین جنگ ستارگان با عنوان «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» نوشت.

گراتومیک - به نقل از هالیوود ریپورتر، روز شنبه ۱۷ نوامبر دیزنی فاش کرد که جان ویلیامز آهنگساز بزرگ سینما که احتمالا موسیقی متن فیلم «جنگ ستارگان: قسمت نهم»  وی برای دنیای فیلم های «جنگ ستارگان» خواهد بود، یک موسیقی متن جدید با عنوان «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» برای دیزنی لند ساخته است.

روز شنبه کمپانی دیزنی یک تیزر از موسیقی با نام «تم جنگ ستارگان لبه کهکشان» منتشر کرد که این موسیقی را ارکستر سمفونیک لندن در یک استودیو ضبط کرده است.

سرزمین جنگ ستارگان که با عنوان «جنگ ستارگان لبه کهکشان» شناخته می شود یک پارک تفریحی در دیزنی لند است که البته برخی معتقدند آن را نباید یک پارک تفریحی نامید بلکه باید آن را یک دنیای مجازی خواند که طرفداران می توانند با ورود به آن تصور کنند به خود فیلم راه یافته اند و بخشی از داستان فیلم شده اند.

مجموعه تفریحی «جنگ ستارگان لبه کهکشان» قرار است تابستان ۲۰۱۹ در دیزنی لند در آناهایم کالیفرنیا افتتاح شود.

   
جان ویلیامز
همکاری جدید جان ویلیامز با دیزنی لند
2018 / 11 / 18
John Williams John Williams news آخرین خبر از جان ویلیامز اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ جان ویلیامز خبر جدید در مورد جان ویلیامز خبرای جدید ازجان ویلیامز درباره جان ویلیامز
More