×
×  دانلود حمید هیراد شکایت شاعران از حمید هیراد

شکایت شاعران از حمید هیراد

سرقت ادبی حمید هیراد و همبستگی شاعران در مقابل او

هشتک "نه به سرقت ادبی" جواب داد

گراتومیک - بلاخره شاعران و ترانه سرایان هم یاد گرفتن که از حق خود دفاع کنند.

اگر یادتان باشد ما چندین ماه پیش مقالات و خبر های متفاوتی در ارتباط با سرقت ادبی حمید هیراد نوشته و برایتان منتشر کردیم، این مطالب از سوی شاعران و ترانه سرایان تایید شد اما طرفداران هیراد همچنان به آن باور نداشتند.

در آن ابتدا هیچ خبرگزاری و وب سایتی جرات انتشار چنین مطالبی را  نداشت چرا که ممکن بود مورد هجوم طرفداران این خواننده ی جوان قرار گیرد و حتی شاعران هم همراه نمیشدند تا از حق خود دفاع کنند و به آن فرهنگی عمل کنند که در شعرهایشان از آن مینویسند.

اما نقد های ما از این خواننده ی جوان تنها در ارتباط با این سرقت ادبی نبود بلکه در ارتباط با رفتار و نوع عملکرد او هم بود و  لیستی از مقالات منتشر شده در ارتباط با او عبارتند از:

ماجرای سرقت ادبی حمید هیراد از شاعری گمنام

ماجرای سرقت ادبی حمید هیراد از زبان علیرضا بدیع

افزایش محبوبیت حمید هیراد بعد از دورهمی

سواستفاده از لایک و کامنت یک دی جی هلندی

اما بعد از اینکه علیرضا بدیع در تلویزیون به سرقت ادبی حمید هیراد اشاره کرد و انتقادات از این خواننده بیشتر شد او در ابتدا هیچگونه واکنشی نشان نداد اما بعد ها آنها را تهدید به شکایت کرد و در حقیقت از آنها طلبکار هم بود که چرا می آیند و از حق خود دفاع میکنند.

سرانجام پس از این پیگیری ها جمعی از شاعران و ترانه سرایان بیانیه ای را منتشر کرده اند، در این بیانیه و شکایت نامه ترانه سرایان بنام ایران همچون روزبه بمانی، علی آذر، مهدی ایوبی ،محمد علی بهمنی، حسن علیشیری، حسین غیاثی و حتی هنرمندی مانند سیامک عباسی و ... حضور دارند.

قطعا حمید هیراد بعد از این اتفاق دیگر نمیتواند سکوت کند و باید به این افراد و جامعه هنری ایران پاسخگو باشد البته از ابتدا معلوم بود راهی را که او انتخاب کرده به چنین سرانجامی ختم خواهد شد چرا که خواننده ای بود که در همان چند قطعه اولش دست به چندین سرقت ادبی زده بود.

او در حقیقت رکورد سرقت ادبی ایران را به نام خود ثبت کرده است و گویا ما میتوانیم او را "رکورد دار سرقت ادبی تاریخ ایران" بنامیم...

  

منبع: وب سایت گراتومیک

Hamid Hiraad
سرقت ادبی حمید هیراد و همبستگی شاعران در مقابل اوهشتک "نه به سرقت ادبی" جواب دادگراتومیک - بلاخره شاعران و ترانه سرایان هم یاد گرفتن که از حق خود دفاع کنند.اگر یادتان باشد ما چندین ماه پیش مقالات و خبر های متفاوتی در ارتباط با سرقت ادبی حمید هیراد نوشته و برایتان منتشر کردیم، این مطالب از سوی شاعران و ترانه سرایان تایید شد اما طرفداران هیراد همچنان به آن باور نداشتند.در آن ابتدا هیچ خبرگزاری و وب سایتی جرات انتشار چنین مطالبی را  نداشت چرا که ممکن بود مورد هجوم طرفداران این خواننده ی جوان قرار گیرد و حتی شاعران هم همراه نمیشدند تا از حق خود دفاع کنند و به آن فرهنگی عمل کنند که در شعرهایشان از آن مینویسند.اما نقد های ما از این خواننده ی جوان تنها در ارتباط با این سرقت ادبی نبود بلکه در ارتباط با رفتار و نوع عملکرد او هم بود و  لیستی از مقالات منتشر شده در ارتباط با او عبارتند از:ماجرای سرقت ادبی حمید هیراد از شاعری گمنامماجرای سرقت ادبی حمید هیراد از زبان علیرضا بدیعافزایش محبوبیت حمید هیراد بعد از دورهمیسواستفاده از لایک و کامنت یک دی جی هلندیاما بعد از اینکه علیرضا بدیع در تلویزیون به سرقت ادبی حمید هیراد اشاره کرد و انتقادات از این خواننده بیشتر شد او در ابتدا هیچگونه واکنشی نشان نداد اما بعد ها آنها را تهدید به شکایت کرد و در حقیقت از آنها طلبکار هم بود که چرا می آیند و از حق خود دفاع میکنند.سرانجام پس از این پیگیری ها جمعی از شاعران و ترانه سرایان بیانیه ای را منتشر کرده اند، در این بیانیه و شکایت نامه ترانه سرایان بنام ایران همچون روزبه بمانی، علی آذر، مهدی ایوبی ،محمد علی بهمنی، حسن علیشیری، حسین غیاثی و حتی هنرمندی مانند سیامک عباسی و ... حضور دارند.قطعا حمید هیراد بعد از این اتفاق دیگر نمیتواند سکوت کند و باید به این افراد و جامعه هنری ایران پاسخگو باشد البته از ابتدا معلوم بود راهی را که او انتخاب کرده به چنین سرانجامی ختم خواهد شد چرا که خواننده ای بود که در همان چند قطعه اولش دست به چندین سرقت ادبی زده بود.او در حقیقت رکورد سرقت ادبی ایران را به نام خود ثبت کرده است و گویا ما میتوانیم او را "رکورد دار سرقت ادبی تاریخ ایران" بنامیم...  منبع: وب سایت گراتومیک

سرقت ادبی حمید هیراد و همبستگی شاعران در مقابل او

هشتک "نه به سرقت ادبی" جواب داد

گراتومیک - بلاخره شاعران و ترانه سرایان هم یاد گرفتن که از حق خود دفاع کنند.

اگر یادتان باشد ما چندین ماه پیش مقالات و خبر های متفاوتی در ارتباط با سرقت ادبی حمید هیراد نوشته و برایتان منتشر کردیم، این مطالب از سوی شاعران و ترانه سرایان تایید شد اما طرفداران هیراد همچنان به آن باور نداشتند.

در آن ابتدا هیچ خبرگزاری و وب سایتی جرات انتشار چنین مطالبی را  نداشت چرا که ممکن بود مورد هجوم طرفداران این خواننده ی جوان قرار گیرد و حتی شاعران هم همراه نمیشدند تا از حق خود دفاع کنند و به آن فرهنگی عمل کنند که در شعرهایشان از آن مینویسند.

اما نقد های ما از این خواننده ی جوان تنها در ارتباط با این سرقت ادبی نبود بلکه در ارتباط با رفتار و نوع عملکرد او هم بود و  لیستی از مقالات منتشر شده در ارتباط با او عبارتند از:

ماجرای سرقت ادبی حمید هیراد از شاعری گمنام

ماجرای سرقت ادبی حمید هیراد از زبان علیرضا بدیع

افزایش محبوبیت حمید هیراد بعد از دورهمی

سواستفاده از لایک و کامنت یک دی جی هلندی

اما بعد از اینکه علیرضا بدیع در تلویزیون به سرقت ادبی حمید هیراد اشاره کرد و انتقادات از این خواننده بیشتر شد او در ابتدا هیچگونه واکنشی نشان نداد اما بعد ها آنها را تهدید به شکایت کرد و در حقیقت از آنها طلبکار هم بود که چرا می آیند و از حق خود دفاع میکنند.

سرانجام پس از این پیگیری ها جمعی از شاعران و ترانه سرایان بیانیه ای را منتشر کرده اند، در این بیانیه و شکایت نامه ترانه سرایان بنام ایران همچون روزبه بمانی، علی آذر، مهدی ایوبی ،محمد علی بهمنی، حسن علیشیری، حسین غیاثی و حتی هنرمندی مانند سیامک عباسی و ... حضور دارند.

قطعا حمید هیراد بعد از این اتفاق دیگر نمیتواند سکوت کند و باید به این افراد و جامعه هنری ایران پاسخگو باشد البته از ابتدا معلوم بود راهی را که او انتخاب کرده به چنین سرانجامی ختم خواهد شد چرا که خواننده ای بود که در همان چند قطعه اولش دست به چندین سرقت ادبی زده بود.

او در حقیقت رکورد سرقت ادبی ایران را به نام خود ثبت کرده است و گویا ما میتوانیم او را "رکورد دار سرقت ادبی تاریخ ایران" بنامیم...

  

منبع: وب سایت گراتومیک

حمید هیراد
شکایت شاعران از حمید هیراد
2018 / 03 / 29
Hamid Hiraad Hamid Hiraad news آخرین خبر از حمید هیراد آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید هیراد خبر جدید در مورد حمید هیراد خبرای جدید ازحمید هیراد دانستنی ها در مورد موسیقی درباره حمید هیراد شکایت شاعران از حمید هیراد موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More