×
×  دانلود محمدرضا شجریان جزئیات پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما

جزئیات پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما

آخرین خبر از پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما

پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

گراتومیک - محمدحسین آقاسی (وکیل پایه یک دادگستری) درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت محمدرضا شجریان از سازمان صداوسیما گفت: این خبر تقریبا نیم ساعت است که به من اعلام شده است و آن اینکه پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر مستقر در ساختمان دادگاه انقلاب ارجاع شده است و منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستیم.

او در مورد اینکه رای دادگاه تجدیدنظر چه زمانی اعلام می‌شود هم گفت: متاسفانه اصلا نمی‌شود پیش‌بینی کرد. چون دادگاه تجدیدنظر شعبه به شعبه تفاوت دارد و نمی‌دانیم چه مدتی زمان می‌برد برای توجه کردن به پرونده و تجدیدنظرخواهی.

   

Mohammadreza Shajarian
آخرین خبر از پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیماپرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.گراتومیک - محمدحسین آقاسی (وکیل پایه یک دادگستری) درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت محمدرضا شجریان از سازمان صداوسیما گفت: این خبر تقریبا نیم ساعت است که به من اعلام شده است و آن اینکه پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر مستقر در ساختمان دادگاه انقلاب ارجاع شده است و منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستیم.او در مورد اینکه رای دادگاه تجدیدنظر چه زمانی اعلام می‌شود هم گفت: متاسفانه اصلا نمی‌شود پیش‌بینی کرد. چون دادگاه تجدیدنظر شعبه به شعبه تفاوت دارد و نمی‌دانیم چه مدتی زمان می‌برد برای توجه کردن به پرونده و تجدیدنظرخواهی.   

آخرین خبر از پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما

پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

گراتومیک - محمدحسین آقاسی (وکیل پایه یک دادگستری) درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت محمدرضا شجریان از سازمان صداوسیما گفت: این خبر تقریبا نیم ساعت است که به من اعلام شده است و آن اینکه پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر مستقر در ساختمان دادگاه انقلاب ارجاع شده است و منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستیم.

او در مورد اینکه رای دادگاه تجدیدنظر چه زمانی اعلام می‌شود هم گفت: متاسفانه اصلا نمی‌شود پیش‌بینی کرد. چون دادگاه تجدیدنظر شعبه به شعبه تفاوت دارد و نمی‌دانیم چه مدتی زمان می‌برد برای توجه کردن به پرونده و تجدیدنظرخواهی.

   
محمدرضا شجریان
جزئیات پرونده شکایت محمدرضا شجریان از صداوسیما

2018 / 11 / 21
Mohammadreza Shajarian Mohammadreza Shajarian news آخرین خبر از محمدرضا شجریان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محمدرضا شجریان خبرای جدید ازمحمدرضا شجریان درباره محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان
More