×
×  دانلود جشنواره موسیقی فجر روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

برنامه روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

هنرمندان در دومین روز جشنواره موسیقی فجر در سالن‌ها و سبک‌های مختلف برای علاقه‌مندان به اجرای موسیقی می‌پردازند.

گراتومیک - برنامه روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجربه گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، سی و چهارمین جشنواره موسیقی فچر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز به کار کرده است.

بر اساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی برنامه کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌های مستند موسیقی در روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر ۲۵بهمن به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی/ ساعت ۲۱:۳۰ تکنوازی گیتار توسط آنسامبل آتلاس دانمارک

تالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر زهی آرکو ابراهیم لطفی/ ساعت ۲۱:۳۰:تکنوازی گیتارسیمون آیوازیان بابک ولی پور

تالار ایوان شمس: ساعت ۱۹: سایه ارغوان محمدامین اکبرپور،اشکان کمانگرى ،علیرضا حاجی طالب

فرهنگسرای نیاوران: ساعت ۱۸:۳۰:هنرستان موسیقی پسران سنتی (پوریا اخواص) کلاسیک/ ساعت ۲۱:۳۰: نوبهار بهاره فیاضی ، داوود فیاضی

برج آزادی: ساعت ۱۹: ُابد حمیدرضا کشورپژوه/ کوارتت گیتار آمل فرزاد زاهد

تالار سوره حوزه هنری: ساعت ۱۹: دوتار و آواز تربت جام رپورُمهدیس ابراهیمیان و مبین درپورُ محمد فاروق دانوار جام / هامون سیستان حبیب اله قادر آتشگر

برج میلاد: ساعت‌های ۱۸:۳۰: شهاب مظفری ۲۱:۳۰: هفت

سالن سیف‌الله داد خانه سینما: ساعت ۱۶:۳۰: شهروز توکل ممد نبودی/ رضا بهرامی نژاد آقایان پرنده/ در انتهای یک روز کامل مینا کشاورز و کامران حیدر/ ساعت ۲۱:۳۰: اسکورپیو فریده صارمی و امید هاشملو/فریاد رو به باد عطا مهراد و سیاوش جمالی

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تا پایان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه به دبیری شاهین فرهت میزبان دوستداران موسیقی است.

   

Music and Art
برنامه روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجرهنرمندان در دومین روز جشنواره موسیقی فجر در سالن‌ها و سبک‌های مختلف برای علاقه‌مندان به اجرای موسیقی می‌پردازند.گراتومیک - برنامه روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجربه گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، سی و چهارمین جشنواره موسیقی فچر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز به کار کرده است.بر اساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی برنامه کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌های مستند موسیقی در روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر ۲۵بهمن به ترتیب زیر اعلام شده است:تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی/ ساعت ۲۱:۳۰ تکنوازی گیتار توسط آنسامبل آتلاس دانمارکتالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر زهی آرکو ابراهیم لطفی/ ساعت ۲۱:۳۰:تکنوازی گیتارسیمون آیوازیان بابک ولی پورتالار ایوان شمس: ساعت ۱۹: سایه ارغوان محمدامین اکبرپور،اشکان کمانگرى ،علیرضا حاجی طالبفرهنگسرای نیاوران: ساعت ۱۸:۳۰:هنرستان موسیقی پسران سنتی (پوریا اخواص) کلاسیک/ ساعت ۲۱:۳۰: نوبهار بهاره فیاضی ، داوود فیاضیبرج آزادی: ساعت ۱۹: ُابد حمیدرضا کشورپژوه/ کوارتت گیتار آمل فرزاد زاهدتالار سوره حوزه هنری: ساعت ۱۹: دوتار و آواز تربت جام رپورُمهدیس ابراهیمیان و مبین درپورُ محمد فاروق دانوار جام / هامون سیستان حبیب اله قادر آتشگربرج میلاد: ساعت‌های ۱۸:۳۰: شهاب مظفری ۲۱:۳۰: هفتسالن سیف‌الله داد خانه سینما: ساعت ۱۶:۳۰: شهروز توکل ممد نبودی/ رضا بهرامی نژاد آقایان پرنده/ در انتهای یک روز کامل مینا کشاورز و کامران حیدر/ ساعت ۲۱:۳۰: اسکورپیو فریده صارمی و امید هاشملو/فریاد رو به باد عطا مهراد و سیاوش جمالیسی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تا پایان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه به دبیری شاهین فرهت میزبان دوستداران موسیقی است.   

برنامه روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

هنرمندان در دومین روز جشنواره موسیقی فجر در سالن‌ها و سبک‌های مختلف برای علاقه‌مندان به اجرای موسیقی می‌پردازند.

گراتومیک - برنامه روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجربه گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، سی و چهارمین جشنواره موسیقی فچر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز به کار کرده است.

بر اساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی برنامه کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌های مستند موسیقی در روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر ۲۵بهمن به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی/ ساعت ۲۱:۳۰ تکنوازی گیتار توسط آنسامبل آتلاس دانمارک

تالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر زهی آرکو ابراهیم لطفی/ ساعت ۲۱:۳۰:تکنوازی گیتارسیمون آیوازیان بابک ولی پور

تالار ایوان شمس: ساعت ۱۹: سایه ارغوان محمدامین اکبرپور،اشکان کمانگرى ،علیرضا حاجی طالب

فرهنگسرای نیاوران: ساعت ۱۸:۳۰:هنرستان موسیقی پسران سنتی (پوریا اخواص) کلاسیک/ ساعت ۲۱:۳۰: نوبهار بهاره فیاضی ، داوود فیاضی

برج آزادی: ساعت ۱۹: ُابد حمیدرضا کشورپژوه/ کوارتت گیتار آمل فرزاد زاهد

تالار سوره حوزه هنری: ساعت ۱۹: دوتار و آواز تربت جام رپورُمهدیس ابراهیمیان و مبین درپورُ محمد فاروق دانوار جام / هامون سیستان حبیب اله قادر آتشگر

برج میلاد: ساعت‌های ۱۸:۳۰: شهاب مظفری ۲۱:۳۰: هفت

سالن سیف‌الله داد خانه سینما: ساعت ۱۶:۳۰: شهروز توکل ممد نبودی/ رضا بهرامی نژاد آقایان پرنده/ در انتهای یک روز کامل مینا کشاورز و کامران حیدر/ ساعت ۲۱:۳۰: اسکورپیو فریده صارمی و امید هاشملو/فریاد رو به باد عطا مهراد و سیاوش جمالی

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تا پایان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه به دبیری شاهین فرهت میزبان دوستداران موسیقی است.

   
جشنواره موسیقی فجر
روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر
2019 / 02 / 14
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از جشنواره موسیقی فجر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر خبر جدید در مورد جشنواره موسیقی فجر خبرای جدید ازجشنواره موسیقی فجر درباره جشنواره موسیقی فجر
More