×
×  دانلود حمید هیراد سرقت ادبی حمید هیراد و حواشی این خواننده

سرقت ادبی حمید هیراد و حواشی این خواننده

نگاهی به سرقت ادبی حمید هیراد

حاشیه های حمید هیراد و ماجرای شکایت از او/ وادیه ی سارقان!

گراتومیک - عباس راد: امروزه در موسیقی ما تعدادی از به اصطلاح خوانندگان  دست به سرقت ادبی میزنند، اما بیایید در ابتدا تعریفی از سرقت ادبی ارائه دهیم.

از دید نقد سرقت ادبی ازسرقت اموال شخصی زشت تر است زیرا توهین به جامعه ی موسیقی و فرهنگ یک سرزمین است .

چندی پیش اردلان سرفراز از رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل سرقت ادبی شکایت نمود و برای این دو خواننده ی قدیمی حکم حبس صادر شد! آخر کار به عذرخواهی رسید و اینکه چه چیز باعث شد این دو هنوز بدون هیچ مانعی به فعالیت ادامه دهند هم خودش نکته ای جالب است!

حال حمید هیراد خواننده ی "سطح پایین از دید نقد" که فقط به پشتوانه ی تبلیغات گسترده در حال فعالیت است بدلیل سرقت ادبی تحت پیگیری است و امضا های جمع شده برای برخورد قانونی با وی از تعداد آهنگ های او بیشتر است!

هیراد به خوبی نشان داد که پول هنر نمیاورد.

سوألی که پیش می آید این است که چرا با این دزدان "کلمه و هنر" برخورد صورت نمیگیرد؟؟؟ چرا صدای جامعه ی موسیقی شنیده نمیشود؟؟

امثال هیراد از ابتدا با سرقت جایگاه آمدند و بعد شروع به سرقت صدا کردند (صدا سازی) ، بعد که عرصه را فراخ دیدند حال دیگر به صورت علنی ترانه میدزدند و به ریش صاحب اثر و مخاطب میخندند!

طبق ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان سرقت ادبی ( هرکس تمام یا قسمتی از اثر را بدون اجازه یا عمداً بنام خود نشر دهد تا ۳ سال حبس مجازات اوست)

امثال هیراد ۳ سال نه ! ۳ ماه هم از عرصه موسیقی خارج باشند هوای مسموم موسیقی این روز ها پاک تر خواهد شد و آلودگی صوتی نیز کمتر!

باید دید هیراد چه میکند! مدیر برنامه های وی نشان داد تیم او نه تنها سرقت ادبی میکند بلکه از ادبیات سارقان هم سرقت میکند و به فعالان موسیقی اهانت میکند.

تنها تقاضای موسیقی کشور برخورد جدی با این موضوع است و از مسؤلین انتظار میرود با این زبان درازی ها سر سختانه برخورد نمایند تا در آینده شاهد رونمایی از دزدان جدیدی در عرصه ی موسیقی نباشیم !

اگر بخواهیم تک تک بشماریم هر کدام از اتهام های وارده به هیراد به تنهایی چند سال و ماه او را به دردسر میندازند اما کاش میشد به جای محبوس کردن، او را خاموش کرد تا دیگر هیچ هنرمندی جرات نکند برای دیده شدن بیشتر دست به چنین سرقتی بزند چرا که بدنامی او پای هنر و هنرمند این مملکت نوشته میشود و این چیزی جز تخریب نیست...

   

منتقد :عباس راد

    

Hamid Hiraad
نگاهی به سرقت ادبی حمید هیرادحاشیه های حمید هیراد و ماجرای شکایت از او/ وادیه ی سارقان!گراتومیک - عباس راد: امروزه در موسیقی ما تعدادی از به اصطلاح خوانندگان  دست به سرقت ادبی میزنند، اما بیایید در ابتدا تعریفی از سرقت ادبی ارائه دهیم.از دید نقد سرقت ادبی ازسرقت اموال شخصی زشت تر است زیرا توهین به جامعه ی موسیقی و فرهنگ یک سرزمین است .چندی پیش اردلان سرفراز از رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل سرقت ادبی شکایت نمود و برای این دو خواننده ی قدیمی حکم حبس صادر شد! آخر کار به عذرخواهی رسید و اینکه چه چیز باعث شد این دو هنوز بدون هیچ مانعی به فعالیت ادامه دهند هم خودش نکته ای جالب است!حال حمید هیراد خواننده ی "سطح پایین از دید نقد" که فقط به پشتوانه ی تبلیغات گسترده در حال فعالیت است بدلیل سرقت ادبی تحت پیگیری است و امضا های جمع شده برای برخورد قانونی با وی از تعداد آهنگ های او بیشتر است!هیراد به خوبی نشان داد که پول هنر نمیاورد.سوألی که پیش می آید این است که چرا با این دزدان "کلمه و هنر" برخورد صورت نمیگیرد؟؟؟ چرا صدای جامعه ی موسیقی شنیده نمیشود؟؟امثال هیراد از ابتدا با سرقت جایگاه آمدند و بعد شروع به سرقت صدا کردند (صدا سازی) ، بعد که عرصه را فراخ دیدند حال دیگر به صورت علنی ترانه میدزدند و به ریش صاحب اثر و مخاطب میخندند!طبق ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان سرقت ادبی ( هرکس تمام یا قسمتی از اثر را بدون اجازه یا عمداً بنام خود نشر دهد تا ۳ سال حبس مجازات اوست)امثال هیراد ۳ سال نه ! ۳ ماه هم از عرصه موسیقی خارج باشند هوای مسموم موسیقی این روز ها پاک تر خواهد شد و آلودگی صوتی نیز کمتر!باید دید هیراد چه میکند! مدیر برنامه های وی نشان داد تیم او نه تنها سرقت ادبی میکند بلکه از ادبیات سارقان هم سرقت میکند و به فعالان موسیقی اهانت میکند.تنها تقاضای موسیقی کشور برخورد جدی با این موضوع است و از مسؤلین انتظار میرود با این زبان درازی ها سر سختانه برخورد نمایند تا در آینده شاهد رونمایی از دزدان جدیدی در عرصه ی موسیقی نباشیم !اگر بخواهیم تک تک بشماریم هر کدام از اتهام های وارده به هیراد به تنهایی چند سال و ماه او را به دردسر میندازند اما کاش میشد به جای محبوس کردن، او را خاموش کرد تا دیگر هیچ هنرمندی جرات نکند برای دیده شدن بیشتر دست به چنین سرقتی بزند چرا که بدنامی او پای هنر و هنرمند این مملکت نوشته میشود و این چیزی جز تخریب نیست...   منتقد :عباس راد    

نگاهی به سرقت ادبی حمید هیراد

حاشیه های حمید هیراد و ماجرای شکایت از او/ وادیه ی سارقان!

گراتومیک - عباس راد: امروزه در موسیقی ما تعدادی از به اصطلاح خوانندگان  دست به سرقت ادبی میزنند، اما بیایید در ابتدا تعریفی از سرقت ادبی ارائه دهیم.

از دید نقد سرقت ادبی ازسرقت اموال شخصی زشت تر است زیرا توهین به جامعه ی موسیقی و فرهنگ یک سرزمین است .

چندی پیش اردلان سرفراز از رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل سرقت ادبی شکایت نمود و برای این دو خواننده ی قدیمی حکم حبس صادر شد! آخر کار به عذرخواهی رسید و اینکه چه چیز باعث شد این دو هنوز بدون هیچ مانعی به فعالیت ادامه دهند هم خودش نکته ای جالب است!

حال حمید هیراد خواننده ی "سطح پایین از دید نقد" که فقط به پشتوانه ی تبلیغات گسترده در حال فعالیت است بدلیل سرقت ادبی تحت پیگیری است و امضا های جمع شده برای برخورد قانونی با وی از تعداد آهنگ های او بیشتر است!

هیراد به خوبی نشان داد که پول هنر نمیاورد.

سوألی که پیش می آید این است که چرا با این دزدان "کلمه و هنر" برخورد صورت نمیگیرد؟؟؟ چرا صدای جامعه ی موسیقی شنیده نمیشود؟؟

امثال هیراد از ابتدا با سرقت جایگاه آمدند و بعد شروع به سرقت صدا کردند (صدا سازی) ، بعد که عرصه را فراخ دیدند حال دیگر به صورت علنی ترانه میدزدند و به ریش صاحب اثر و مخاطب میخندند!

طبق ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان سرقت ادبی ( هرکس تمام یا قسمتی از اثر را بدون اجازه یا عمداً بنام خود نشر دهد تا ۳ سال حبس مجازات اوست)

امثال هیراد ۳ سال نه ! ۳ ماه هم از عرصه موسیقی خارج باشند هوای مسموم موسیقی این روز ها پاک تر خواهد شد و آلودگی صوتی نیز کمتر!

باید دید هیراد چه میکند! مدیر برنامه های وی نشان داد تیم او نه تنها سرقت ادبی میکند بلکه از ادبیات سارقان هم سرقت میکند و به فعالان موسیقی اهانت میکند.

تنها تقاضای موسیقی کشور برخورد جدی با این موضوع است و از مسؤلین انتظار میرود با این زبان درازی ها سر سختانه برخورد نمایند تا در آینده شاهد رونمایی از دزدان جدیدی در عرصه ی موسیقی نباشیم !

اگر بخواهیم تک تک بشماریم هر کدام از اتهام های وارده به هیراد به تنهایی چند سال و ماه او را به دردسر میندازند اما کاش میشد به جای محبوس کردن، او را خاموش کرد تا دیگر هیچ هنرمندی جرات نکند برای دیده شدن بیشتر دست به چنین سرقتی بزند چرا که بدنامی او پای هنر و هنرمند این مملکت نوشته میشود و این چیزی جز تخریب نیست...

   

منتقد :عباس راد

    
حمید هیراد
سرقت ادبی حمید هیراد و حواشی این خواننده
2018 / 03 / 29
آموزش موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی سرقت ادبی حمید هیراد و حواشی این خواننده موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More