×
×  دانلود آریانا گرانده آریانا گرانده نامزد لقب زن سال 2018

آریانا گرانده نامزد لقب زن سال 2018

برنده جایزه Woman Of The Year

آریانا گرانده، خواننده و بازیگر امریکایی در کنکور موسیقی بیلبورد به عنوان نامزد برای دریافت لقب "زن سال 2018" معرفی شده است.

گراتومیک - به گزارش اسپوتیک، آریانا گرانده، آواز خوان و بازیگر محبوب امریکایی برنده جایزه Woman Of The Year بیلبورد شد. مراسم اهدای جوایز بیلبورد 2018 در تاریخ 6 دسمبربا حضور چهره‌های سرشناس موسیقی امریکا، بریتانیا و سراسر جهان در نیویورک برگزار می گردد.

گرانده با اعتماد به نفس در اعتقاداتش، او به طور مداوم از خود و تصمیماتش در جهانی دفاع می کند که اغلب با چنین زنان سرسخت خوش آمدید گفته نمی شود.. ریس اسکارنو، معاون رییس بیلبورد، گفت: شجاعت آریانا باعث می شود که او بهترین اثر را در رشته خود ایجاد کند و او شایستۀ آن است که" زن سال "باشد.

بیلبورد می نویسد که گرانده از نفوذ خود برای حمایت از ایده هایی استفاده می کند که او به آنها معتقد است. خواننده به محدود کردن فروش اسلحه، برابری جنسیتی، حقوق همجنسگرایان و جنبش علیه خشونت علیه سیاه پوستان به دفاع می پردازد. پس از انفجار در کنسرت او در منچستر در سال 2017، خواننده یک کنسرت خیریه، One Love Manchester، برگزار کرد که در آن بیش از 23 میلیون دالر برای کمک به قربانیان حملات تروریستی و خانواده های آنها، جمع آوری شد.

آریانا گرانده فعالیت حرفه‌ای خود در بازیگری را به صورت رسمی در سال 2008 در سن ۱۴ سالگی، در تئاتر برادوی موزیکال 13 آغاز کرد ید. همچنین گراندی برای انیمیشن‌ها هم صداگذاری کرده‌است.

    

Ariana Grande
برنده جایزه Woman Of The Yearآریانا گرانده، خواننده و بازیگر امریکایی در کنکور موسیقی بیلبورد به عنوان نامزد برای دریافت لقب "زن سال 2018" معرفی شده است.گراتومیک - به گزارش اسپوتیک، آریانا گرانده، آواز خوان و بازیگر محبوب امریکایی برنده جایزه Woman Of The Year بیلبورد شد. مراسم اهدای جوایز بیلبورد 2018 در تاریخ 6 دسمبربا حضور چهره‌های سرشناس موسیقی امریکا، بریتانیا و سراسر جهان در نیویورک برگزار می گردد.گرانده با اعتماد به نفس در اعتقاداتش، او به طور مداوم از خود و تصمیماتش در جهانی دفاع می کند که اغلب با چنین زنان سرسخت خوش آمدید گفته نمی شود.. ریس اسکارنو، معاون رییس بیلبورد، گفت: شجاعت آریانا باعث می شود که او بهترین اثر را در رشته خود ایجاد کند و او شایستۀ آن است که" زن سال "باشد.بیلبورد می نویسد که گرانده از نفوذ خود برای حمایت از ایده هایی استفاده می کند که او به آنها معتقد است. خواننده به محدود کردن فروش اسلحه، برابری جنسیتی، حقوق همجنسگرایان و جنبش علیه خشونت علیه سیاه پوستان به دفاع می پردازد. پس از انفجار در کنسرت او در منچستر در سال 2017، خواننده یک کنسرت خیریه، One Love Manchester، برگزار کرد که در آن بیش از 23 میلیون دالر برای کمک به قربانیان حملات تروریستی و خانواده های آنها، جمع آوری شد.آریانا گرانده فعالیت حرفه‌ای خود در بازیگری را به صورت رسمی در سال 2008 در سن ۱۴ سالگی، در تئاتر برادوی موزیکال 13 آغاز کرد ید. همچنین گراندی برای انیمیشن‌ها هم صداگذاری کرده‌است.    

برنده جایزه Woman Of The Year

آریانا گرانده، خواننده و بازیگر امریکایی در کنکور موسیقی بیلبورد به عنوان نامزد برای دریافت لقب "زن سال 2018" معرفی شده است.

گراتومیک - به گزارش اسپوتیک، آریانا گرانده، آواز خوان و بازیگر محبوب امریکایی برنده جایزه Woman Of The Year بیلبورد شد. مراسم اهدای جوایز بیلبورد 2018 در تاریخ 6 دسمبربا حضور چهره‌های سرشناس موسیقی امریکا، بریتانیا و سراسر جهان در نیویورک برگزار می گردد.

گرانده با اعتماد به نفس در اعتقاداتش، او به طور مداوم از خود و تصمیماتش در جهانی دفاع می کند که اغلب با چنین زنان سرسخت خوش آمدید گفته نمی شود.. ریس اسکارنو، معاون رییس بیلبورد، گفت: شجاعت آریانا باعث می شود که او بهترین اثر را در رشته خود ایجاد کند و او شایستۀ آن است که" زن سال "باشد.

بیلبورد می نویسد که گرانده از نفوذ خود برای حمایت از ایده هایی استفاده می کند که او به آنها معتقد است. خواننده به محدود کردن فروش اسلحه، برابری جنسیتی، حقوق همجنسگرایان و جنبش علیه خشونت علیه سیاه پوستان به دفاع می پردازد. پس از انفجار در کنسرت او در منچستر در سال 2017، خواننده یک کنسرت خیریه، One Love Manchester، برگزار کرد که در آن بیش از 23 میلیون دالر برای کمک به قربانیان حملات تروریستی و خانواده های آنها، جمع آوری شد.

آریانا گرانده فعالیت حرفه‌ای خود در بازیگری را به صورت رسمی در سال 2008 در سن ۱۴ سالگی، در تئاتر برادوی موزیکال 13 آغاز کرد ید. همچنین گراندی برای انیمیشن‌ها هم صداگذاری کرده‌است.

    
آریانا گرانده
آریانا گرانده نامزد لقب زن سال 2018
2018 / 11 / 07
Ariana Grande Ariana Grande news آخرین خبر از آریانا گرانده آریانا گرانده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد آریانا گرانده خبرای جدید ازآریانا گرانده درباره آریانا گرانده
More