×
×  دانلود فرهاد گرگین پور درگذشت فرهاد گرگین پور

درگذشت فرهاد گرگین پور

فرهاد گرگین‌پور درگذشت

فرهاد گرگین‌پور از پیشکسوتان موسیقی قشقایی درگذشت.

گراتومیک - فرهاد گرگین‌پور از پیشکسوتان موسیقی قشقایی، چهارشنبه نهم آبان در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.

گرگین‌پور متولد سال ۱۳۲۷ و فرزند حبیب‌خان گرگین پور از بزرگان موسیقی قشقایی بود. پیکر این نوازنده آکاردئون روز جمعه ۱۱ آبان در قبرستان شهر آباده به خاک سپرده می‌شود.

  

Music and Art
فرهاد گرگین‌پور درگذشتفرهاد گرگین‌پور از پیشکسوتان موسیقی قشقایی درگذشت.گراتومیک - فرهاد گرگین‌پور از پیشکسوتان موسیقی قشقایی، چهارشنبه نهم آبان در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.گرگین‌پور متولد سال ۱۳۲۷ و فرزند حبیب‌خان گرگین پور از بزرگان موسیقی قشقایی بود. پیکر این نوازنده آکاردئون روز جمعه ۱۱ آبان در قبرستان شهر آباده به خاک سپرده می‌شود.  

فرهاد گرگین‌پور درگذشت

فرهاد گرگین‌پور از پیشکسوتان موسیقی قشقایی درگذشت.

گراتومیک - فرهاد گرگین‌پور از پیشکسوتان موسیقی قشقایی، چهارشنبه نهم آبان در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.

گرگین‌پور متولد سال ۱۳۲۷ و فرزند حبیب‌خان گرگین پور از بزرگان موسیقی قشقایی بود. پیکر این نوازنده آکاردئون روز جمعه ۱۱ آبان در قبرستان شهر آباده به خاک سپرده می‌شود.

  
فرهاد گرگین پور
درگذشت فرهاد گرگین پور
2018 / 11 / 01
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از فرهاد گرگین پور اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد فرهاد گرگین پور خبرای جدید ازفرهاد گرگین پور درباره فرهاد گرگین پور فرهاد گرگین پور
More