×
×  دانلود حمید هیراد اطلاعیه جدید شرکت آوازی نو در مورد حواشی تیزر حمید هیراد

اطلاعیه جدید شرکت آوازی نو در مورد حواشی تیزر حمید هیراد

تیزر کنسرت را از پیج رسمی حذف نمودیم

طراحی ایده تیزر به هیراد ارتباطی ندارد

گراتومیک - حمید هیراد که طی مقطع زمانی متفاوت، حواشی گوناگونی را تجربه کرده است؛ این بار نیز پس از پخش تیزر کنسرت ۱۱ آذر ماه خود در تهران، با انتقاد های بسیار زیادی رو به رو شده است که شرکت آوازی نو در خصوص این مسائل واکنش نشان داد.

موسسه آوای نو پیرو حاشیه ایجاد شده در خصوص تیزر کنسرت ۱۱ آذر حمید هیراد در تهران و حساسیت های ایجاد شده در خصوص استفاده از ایده تیزر تبلیغاتی تور کنسرت های گروه کره ای اطلاعیه ای را منتشر کرده است که به این شرح می باشد:

تیزر مذکور جهت اطلاع رسانی کنسرت یازدهم آذر ماه آقای هیراد ساخته شده است و هیچ ارتباطی به قطعه خاتون ندارد و اساسا برای این قطعه کلیپی ساخته نشده و به اشتباه در اخبار کلیپ خاتون ذکر شده است.

این تیزر به سفارش این موسسه ساخته شده است و طراحی ایده آن هیچ ارتباطی به شخص آقای هیراد و موسسه ندارد و مسولیت کامل استفاده از این ایده بر عهده کارگردان پیمانکار تیزر می باشد.

در خصوص شباهت بخشی از تیزر یاد شده به تیزر گروه کره ای، کارگردان محترم این تیزر دلایل فنی و حرفه ای خود را در خصوص ایده آن در مصاحبه ای بیان نموده اند.

در پایان، جهت احترام به هیجانات و احساسات هواداران پرشور این گروه کره ای، پس از مطلع شدن و بررسی ماهیت این موضوع و حساسیت پدید آمده، تیزر مذکور را از درگاه های رسمی فضای مجازی این موسسه حذف نمودیم.

  

Hamid Hirad
تیزر کنسرت را از پیج رسمی حذف نمودیمطراحی ایده تیزر به هیراد ارتباطی نداردگراتومیک - حمید هیراد که طی مقطع زمانی متفاوت، حواشی گوناگونی را تجربه کرده است؛ این بار نیز پس از پخش تیزر کنسرت ۱۱ آذر ماه خود در تهران، با انتقاد های بسیار زیادی رو به رو شده است که شرکت آوازی نو در خصوص این مسائل واکنش نشان داد.موسسه آوای نو پیرو حاشیه ایجاد شده در خصوص تیزر کنسرت ۱۱ آذر حمید هیراد در تهران و حساسیت های ایجاد شده در خصوص استفاده از ایده تیزر تبلیغاتی تور کنسرت های گروه کره ای اطلاعیه ای را منتشر کرده است که به این شرح می باشد:تیزر مذکور جهت اطلاع رسانی کنسرت یازدهم آذر ماه آقای هیراد ساخته شده است و هیچ ارتباطی به قطعه خاتون ندارد و اساسا برای این قطعه کلیپی ساخته نشده و به اشتباه در اخبار کلیپ خاتون ذکر شده است.این تیزر به سفارش این موسسه ساخته شده است و طراحی ایده آن هیچ ارتباطی به شخص آقای هیراد و موسسه ندارد و مسولیت کامل استفاده از این ایده بر عهده کارگردان پیمانکار تیزر می باشد.در خصوص شباهت بخشی از تیزر یاد شده به تیزر گروه کره ای، کارگردان محترم این تیزر دلایل فنی و حرفه ای خود را در خصوص ایده آن در مصاحبه ای بیان نموده اند.در پایان، جهت احترام به هیجانات و احساسات هواداران پرشور این گروه کره ای، پس از مطلع شدن و بررسی ماهیت این موضوع و حساسیت پدید آمده، تیزر مذکور را از درگاه های رسمی فضای مجازی این موسسه حذف نمودیم.  

تیزر کنسرت را از پیج رسمی حذف نمودیم

طراحی ایده تیزر به هیراد ارتباطی ندارد

گراتومیک - حمید هیراد که طی مقطع زمانی متفاوت، حواشی گوناگونی را تجربه کرده است؛ این بار نیز پس از پخش تیزر کنسرت ۱۱ آذر ماه خود در تهران، با انتقاد های بسیار زیادی رو به رو شده است که شرکت آوازی نو در خصوص این مسائل واکنش نشان داد.

موسسه آوای نو پیرو حاشیه ایجاد شده در خصوص تیزر کنسرت ۱۱ آذر حمید هیراد در تهران و حساسیت های ایجاد شده در خصوص استفاده از ایده تیزر تبلیغاتی تور کنسرت های گروه کره ای اطلاعیه ای را منتشر کرده است که به این شرح می باشد:

تیزر مذکور جهت اطلاع رسانی کنسرت یازدهم آذر ماه آقای هیراد ساخته شده است و هیچ ارتباطی به قطعه خاتون ندارد و اساسا برای این قطعه کلیپی ساخته نشده و به اشتباه در اخبار کلیپ خاتون ذکر شده است.

این تیزر به سفارش این موسسه ساخته شده است و طراحی ایده آن هیچ ارتباطی به شخص آقای هیراد و موسسه ندارد و مسولیت کامل استفاده از این ایده بر عهده کارگردان پیمانکار تیزر می باشد.

در خصوص شباهت بخشی از تیزر یاد شده به تیزر گروه کره ای، کارگردان محترم این تیزر دلایل فنی و حرفه ای خود را در خصوص ایده آن در مصاحبه ای بیان نموده اند.

در پایان، جهت احترام به هیجانات و احساسات هواداران پرشور این گروه کره ای، پس از مطلع شدن و بررسی ماهیت این موضوع و حساسیت پدید آمده، تیزر مذکور را از درگاه های رسمی فضای مجازی این موسسه حذف نمودیم.

  
حمید هیراد
اطلاعیه جدید شرکت آوازی نو در مورد حواشی تیزر حمید هیراد
2018 / 11 / 16
Hamid Hirad Hamid Hirad news آخرین خبر از حمید هیراد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید هیراد خبر جدید در مورد حمید هیراد خبرای جدید ازحمید هیراد درباره حمید هیراد
More