×
×  دانلود مانی جعفرزاده استعفای مانی جعفرزاده از شورای انتخاب جشنواره فجر

استعفای مانی جعفرزاده از شورای انتخاب جشنواره فجر

به دلیل مشغله‌های شخصی و حجم کار سرپیچی‌ناپذیر

«مانی جعفرزاده» از شورای انتخاب جشنواره فجر استعفا داد

گراتومیک - «مانی جعفرراده» آهنگساز و عضو شورای انتخاب جشنواره‌ی موسیقی فجر سال جاری، در نامه‌ای به «علی ترابی» مدیر کل دفتر موسیقی، از این شورا استعفا داد.

او دلیل این موضوع را مشغله‌‌های شخصی و همچنین حجم کار سرپیچی‌ناپذیرِ هیئت انتخاب جشنواره‌ی امسال عنوان کرده است.

متن نامه‌ی «مانی جعفرزاده» به شرح زیر است:

دوست گرامی، فرهیخته‌ی ارجمند

ریاست محترم سی‌وُ‌چهارمین جشنواره‌ی موسیقی فجر

جناب آقای علی ترابی

با سلام

نظر به برخی مشغله‌های شخصی پیش آمده برایِ این‌جانب و حجمِ کارِ سرپیچی‌ناپذیرِ هیئت انتخاب جشنواره‌ی امسال و از آن رو که مایل نیستم کارم را در جشنواره‌ی امسال بدونِ دقّت کافی و تنها برایِ رفع تکلیف انجام بدهم، بدین وسیله از حضور در جمع شما گرامیان عذر خواسته و لازم دانستم مراتب عمیق سپاسگزاری‌ام را از دعوت شما و حُسن ظنّی که به این‌جانب داشتید ابراز بدارم.

تردید ندارم که با مدیریّت داهیانه‌ی حضرت‌عالی و حضورِ دوستانِ خوش‌فکر و کاردان، جشنواره‌ی موسیقی فجر هم‌چون گذشته به راه خود ادامه خواهد داد.

موفقیّت حضرتعالی را آرزو دارم

  

Mani Jafarzadeh
به دلیل مشغله‌های شخصی و حجم کار سرپیچی‌ناپذیر«مانی جعفرزاده» از شورای انتخاب جشنواره فجر استعفا دادگراتومیک - «مانی جعفرراده» آهنگساز و عضو شورای انتخاب جشنواره‌ی موسیقی فجر سال جاری، در نامه‌ای به «علی ترابی» مدیر کل دفتر موسیقی، از این شورا استعفا داد.او دلیل این موضوع را مشغله‌‌های شخصی و همچنین حجم کار سرپیچی‌ناپذیرِ هیئت انتخاب جشنواره‌ی امسال عنوان کرده است.متن نامه‌ی «مانی جعفرزاده» به شرح زیر است:دوست گرامی، فرهیخته‌ی ارجمندریاست محترم سی‌وُ‌چهارمین جشنواره‌ی موسیقی فجرجناب آقای علی ترابیبا سلامنظر به برخی مشغله‌های شخصی پیش آمده برایِ این‌جانب و حجمِ کارِ سرپیچی‌ناپذیرِ هیئت انتخاب جشنواره‌ی امسال و از آن رو که مایل نیستم کارم را در جشنواره‌ی امسال بدونِ دقّت کافی و تنها برایِ رفع تکلیف انجام بدهم، بدین وسیله از حضور در جمع شما گرامیان عذر خواسته و لازم دانستم مراتب عمیق سپاسگزاری‌ام را از دعوت شما و حُسن ظنّی که به این‌جانب داشتید ابراز بدارم.تردید ندارم که با مدیریّت داهیانه‌ی حضرت‌عالی و حضورِ دوستانِ خوش‌فکر و کاردان، جشنواره‌ی موسیقی فجر هم‌چون گذشته به راه خود ادامه خواهد داد.موفقیّت حضرتعالی را آرزو دارم  

به دلیل مشغله‌های شخصی و حجم کار سرپیچی‌ناپذیر

«مانی جعفرزاده» از شورای انتخاب جشنواره فجر استعفا داد

گراتومیک - «مانی جعفرراده» آهنگساز و عضو شورای انتخاب جشنواره‌ی موسیقی فجر سال جاری، در نامه‌ای به «علی ترابی» مدیر کل دفتر موسیقی، از این شورا استعفا داد.

او دلیل این موضوع را مشغله‌‌های شخصی و همچنین حجم کار سرپیچی‌ناپذیرِ هیئت انتخاب جشنواره‌ی امسال عنوان کرده است.

متن نامه‌ی «مانی جعفرزاده» به شرح زیر است:

دوست گرامی، فرهیخته‌ی ارجمند

ریاست محترم سی‌وُ‌چهارمین جشنواره‌ی موسیقی فجر

جناب آقای علی ترابی

با سلام

نظر به برخی مشغله‌های شخصی پیش آمده برایِ این‌جانب و حجمِ کارِ سرپیچی‌ناپذیرِ هیئت انتخاب جشنواره‌ی امسال و از آن رو که مایل نیستم کارم را در جشنواره‌ی امسال بدونِ دقّت کافی و تنها برایِ رفع تکلیف انجام بدهم، بدین وسیله از حضور در جمع شما گرامیان عذر خواسته و لازم دانستم مراتب عمیق سپاسگزاری‌ام را از دعوت شما و حُسن ظنّی که به این‌جانب داشتید ابراز بدارم.

تردید ندارم که با مدیریّت داهیانه‌ی حضرت‌عالی و حضورِ دوستانِ خوش‌فکر و کاردان، جشنواره‌ی موسیقی فجر هم‌چون گذشته به راه خود ادامه خواهد داد.

موفقیّت حضرتعالی را آرزو دارم

  
مانی جعفرزاده
استعفای مانی جعفرزاده از شورای انتخاب جشنواره فجر
2018 / 11 / 01
Mani Jafarzadeh Mani Jafarzadeh news آخرین خبر از مانی جعفرزاده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مانی جعفرزاده خبرای جدید ازمانی جعفرزاده درباره مانی جعفرزاده مانی جعفرزاده
More